středa 8. května 2019

Velikonoce

Velikonoce.
Jen to slovo samotné  skrývá tolik radosti.
Zvuk varhan a zvonů, hlasité Aleluja, 
které zazní při noční vigilii...
...slzy se mi derou do očí a v těle mě příjemně zamrazí.
Ježíš Kristus byl vzkříšen.
Smrt byla poražena.

Vzpomínám si, jak kdysi Jonášek zpíval aleluja ještě celý týden
v autobuse, v obchodě...
Byl malinký, člověk by řekl, že z toho ještě neměl rozum,
ale ta radost byla všude kolem a byla tak silná,
že si prostě nemohl pomoct.

Kéž bychom i my byli tou velikonoční radostí takto přesyceni.

Velikonoce s dětmi máme opravdu moc rádi.
Každý den Velikonočního třídenní má své kouzlo, své zvyky a tradice.

ZELENÝ ČTVRTEK


Na zelený čtvrtek ráno snídáme jidáše. Někdy je tvarujeme do hadů, letos jsme udělali uzly,
které připomínají Jidášův konec.
Čteme si o tom, jak šel Jidáš za farizeji a Ježíše zradil.


Kopřivový čaj z čerstvých jarních kopřiv nám připomíná barvu dnešního dne.


Během dne se vždycky vypravíme na kratší nebo delší výlet (podle počasí),
abychom si domů přivezli několik břízek a vytvořili si tak doma Getsemanskou zahradu.Sbíráme také bylinky na čaj nebo do salátu na večeři.


Odpoledne, ještě před obřady, prožijeme doma připomínku Poslední večeře.
Připravíme si jehněčí, chlebové placky, salát z hořkých bylin a víno.
Jíme na zemi, jako tomu bylo i v době Pána Ježíše.Ze všeho nejdříve si ale vzájemně umýváme nohy.
Každý má tak možnost každému prokázat malý skutek lásky
a říct mu "Mám Tě rád."


Potom si připomínáme, co dále se dělo při poslední večeři Ježíše a jeho učedníků.


Po obřadech letos Tobiáš vymyslel novou tradici, která se nám moc líbila.
Také dříve jsme si sice připomínali modlitbu v Getsemanské zahradě a Ježíšovo zatčení,
ale letos jsme si k tomu rozdělali i oheň, zpívali jsme, povídali si a modlili se.


Ke každému dni máme z Duhy obrázek, který umístíme někde v domě,
aby nám připomínal důležité události Velikonoc.VELKÝ PÁTEK

Krásnou tradicí Velkého pátku se stala společná křížová cesta pro rodiny.
Děti nesou kříž, střídají se ve čtení zastavení a zároveň u každého zastavení mohou prožít 
krátkou aktivitu, která jim pomůže vše více prožít a tím i pochopit.


Zatloukáme hřeby a u toho myslíme na to, že také našimi hříchy Ježíš trpěl
a přesně tohle se děje, když děláme zlé věci.


Na závěr u kapličky nás čeká postní oheň, 
na kterém si děti opečou chleby.


Na Velký pátek nám v našem domě přibude tento obrázek a také malá Golgota s křížem
a Boží hrob zavalený kamenem.

BÍLÁ SOBOTA

Den, kdy se ještě nemůžeme radovat, ale zároveň je už neděle vzkříšení tak blízko...
A protože už víme, že všechno dobře dopadne, chystáme se na tu velkou slávu.
Pečeme beránka, velikonoční chleby a chystáme ozdoby našeho domu a velikonočních stromů.

Na Bílou sobotu večer odjedou starší děti s Filipem na Vigilii.
Já zůstávám doma s mladšími dětmi, povídáme si o všem, co se v těchto dnes událo
a chystáme světnici na příchod ostatních z vigilie.


Na stůl dáme velikonočního beránka.


Otevřeme hrob, postavíme kolem sošky andělů, ozdobíme všechno květinami
a čekáme, až se všichni vrátí.


Starší děti přinášejí požehnané paškálky, zpíváme Aleluja
a máme fakt radost.
Ježíš Kristus byl vzkříšen, Aleluja.

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ

V neděli už nás čeká poslední úkol.
Z Getsemanských stromů udělat stromy Velikonoční,
stromy plné radosti z toho, že smrt byla přemožena a Ježíš zvítězil.
A tak zdobíme a zdobíme.
Jsem moc ráda, že Velikonoční doba trvá déle než doba Vánoční.
Máme tak možnost všechno si to opravdu vychutnat.
A tak pokaždé, když jdu kolem některého z těchto míst v našem domě,
připomínám si všechno, co jsme prožívali.