středa 10. dubna 2019

Pracuji do výše svého věku

Ráda bych vám ukázala způsob, 
jakým se u  nás doma děti zapojují do domácích prací.
Vzhledem k tomu, že celé dopoledne věnuji domácí výuce,
potřebovala jsem opravdu velkou pomoc dětí v péči o domácnost. 
Zároveň děti ušetří čas, když nemusí dojíždět do školy
 a proto mohou tento čas věnovat naší domácnosti.

Inspirovala jsem se od své známé, 
která mi vyprávěla o tom, jak to má její známá
:-)
a pak jsem si to přetvořila k obrazu svému.

MOJE POŽADAVKY BYLY
1. Odstupňování množství práce podle věku dětí.
2. Pro děti možnost volby, jakou práci si chtějí z nabídky vybrat.
3. Moje možnost reagovat na aktuální potřeby domácnosti.
4. Možnost maximální samostatnosti dětí při používání tohoto systému.
(samozřejmě úměrně věku dětí)

Jak jsem tedy postupovala?

 Nejprve jsem si prošla domácnost a napsala jsem si všechny práce,
které by děti mohly zvládnout.
Pak jsem tyto práce nakreslila a napsala na malá papírová kolečka,
které děti vybarvily
a pro větší životnost jsme je zalaminovali.


Každé kolečko obsahuje obrázek, popis a bodové ohodnocení.
Práce mají hodnotu 1 - 4 bodů podle náročnosti.
Na bodovém ohodnocení se domlouváme a někdy
dochází po dohodě i k přebodovávání.

Další krok bylo vytvoření nástěnky na celý pracovní týden.
(O víkendech býváme velmi často pryč, proto si zde žádné pravidelné práce neplánujeme).Ke každému dni jsem nalepila proužek samolepicího suchého zipu.


Kolečka s pracemi jsem z druhé strany opatřila také samolepicím suchým zipem
a také je zde napsán den, kdy se tato práce vykonává.
(to je pro snadnější roztřiďování kartiček)Práce na kartičkách jsem si podle potřeby rozmístila do celého týdne.
Zohlednila jsem tady časové možnosti dětí.
Tzn. dny, kdy nemají odpoledne kroužky je práce více
a naopak dny, kdy mají nabito, je práce méně.
Také jsem se snažila, aby jejich práce navazovaly na ty mé.
Tzn. jestliže v pondělí vytírám koupelnu, hodí se mi, že tam umyjí umyvadlo, vanu atd.


Na druhé nástěnce jsou pro změnu jména dětí a pod nimi
opět proužek samolepicího suchého zipu.
Tam si děti umisťují práce, které si vybrali a udělali v tom kterém konkrétním dnu.


A teď zmíněné heslo.
"Pracuji do výše svého věku."
Chtěla jsem předejít tomu,
že po někom chci práce více než po tom druhém.

 A kdo si to má pořád pamatovat, že?

Proto každý pracuje, dokud nenasbírá tolik bodů, kolik má roků.
Jakmile mám své body nasbírané a ostatní ještě ne,
nemusím si žádnou práci vybírat a čekám, až si i ostatní naplní svůj limit.
Jakmile poslední z dětí má svůj věkový limit,
vše se vynuluje a jede se znovu.

Někdy se takto otočíme i dvakrát během týdne, někdy nám to trvá déle.
Je to podle situace a okolností.
Výborná je variabilita tohoto systému, že mohu kartičky podle potřeby přehodit
nebo některé vynechat, když daná práce není zrovna potřeba.

Větší samostatnosti dětí pomáhají některé praktické vychytávky.
Např. označení kyblíků na umývání WC a prachu.


Také velikost těchto kyblíků je pro děti příjemná.

Některé složitější práce jsem opatřila návodem,
abych nemusela pořád opakovat pořadí jednotlivých kroků atd.Tak takhle to u nás funguje a kupodivu je odpor minimální, snesitelný, většinou žádný.

B.

Stezka pro bosé nohy na zahradě

Jaro na chvíli ukázalo svou sílu. Děti tráví venku stále víc a víc času. Po jednom návratu z práce mě  čekalo milé překvapení. Kluci v pracovním zápalu a nadšení pobíhali po zahradě a sbírali nejrůznější přírodní povrchy - písek, kamínky, kůru... "Ještě jehličí! A na konec dáme kopřivy, pro největší tvrďáky!" volal Jáchym na bráchu a přes starý obří hrnec ho téměř nebylo vidět :-)